Πολιτικη Απορρητου


Ο εξυπηρετητής (server) της ιστοσελίδας μας καταγράφει διάφορα στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα χώρα προέλευσης, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης (browser), λειτουργικό σύστημα κ.ο.κ.. Η συλλογή αυτών των στοιχείων αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας, ώστε να καλύπτει επαρκέστερα τις ανάγκες των επισκεπτών καθώς και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχουν αποκλειστικά οι εργαζόμενοί μας και οι διαχειριστές του παρόντος διαδικτυακού τόπου.


Μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορεί να αποθηκευθούν στον υπολογιστή σας cookies τρίτων, με σκοπό την προώθηση και προβολή διαδικτυακών διαφημίσεων. Τα αρχεία αυτά παραμένουν στον υπολογιστή σας μέχρι να τα διαγράψετε από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του προγράμματος περιήγησης, που χρησιμοποιείτε, ή μέχρι να «λήξουν» και μπορούν να παρέχουν στους διαφημιστές πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες, που έχετε επισκεφθεί, ώστε να σας προβάλλονται πιο εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα.


Τα προσωπικά στοιχεία, που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και όποια άλλα μπορεί να σας ζητηθούν μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών και την πραγματοποίηση συναλλαγών μεταξύ μας. Τηρείται δε αρχείο αυτών, μέχρι την ολοκλήρωση των συναλλαγών ή για όσο χρονικό διάστημα υπαγορεύεται από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν πωλούμε και δεν μεταβιβάζουμε τα στοιχεία αυτά σε τρίτους, καθ' οιονδήποτε τρόπο παρά μόνο στην περίπτωση που ζητηθούν από τις αρμόδιες Αρχές κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.Χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχομένων υπηρεσιών, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.